Bí Pháp Đạo Cao-Đài
Nữ Soạn giả Nguyên Thủy
Tây-Ninh Thánh Địa mùa Hoa Đạo nở - Kỹ-niệm Hội-yến Diêu-Trì-Cung Quí Hợi (2007)